In Ceyenne 2.13 hebben we een aantal nieuwe features en verbeteringen doorgevoerd en een aantal bugs gefixt. Hieronder een kort overzicht van deze aanpassingen.

Nieuwe features die nieuwe functionaliteiten brengen, zoals een nieuwe app, een nieuw window, technisch proces, module of tool.  

 • De Dockplanning is uitgebreid met de volgende functionaliteiten: extra filter opties, mailfunctionaliteit, mogelijkheid om meerdere magazijnen in een overzicht te tonen en een dashboard met inzicht in het aantal dispatches en status per magazijn. (Dockplanning)
 • Cycle counts kunnen nu in CSA aangemaakt worden op basis van zoekresultaten. (CSA)

Verbeteringen of kleine toevoegingen aan bestaande functionaliteiten

 • CSA krijgt bij het starten van ontvangen goederen opstart informatie mee van CBA. Hieronder valt een lijst van inboundlocaties, Code, SearchCode en Name parameters. 
 • Sortering toegevoegd voor Pick-to-cart. (CSA)
 • Voorraad zoek geschiedenis overzicht toegevoegd. (CBA) 
 • Locatie informatie wordt nu gedetailleerder weergegeven. (CSA) 
 • Mogelijkheid toegevoegd om te zoeken op PickJobPickUnits. (CSA)
 • Het is nu mogelijk om een product barcode of een serienummer te scannen. (CSA)
 • Optie toegevoegd die kan controleren of ProGlove een scherm heeft of niet. (CSA)
 • Het is nu mogelijk om gedetailleerde informatie te tonen over een URN. (CBA)
 • CSA voert een compatibiliteitscontrole uit bij het starten van de applicatie. Als er een mismatch gevonden wordt, dan wordt er geen toegang verleend. (CSA)
 • Het aantal prints in nu configureerbaar. (CBA)
 • Consolidatie functionaliteit toevoegen voor Single Order Line Packing flow. (CPA)
 • Na het scannen van de transfer locatie wordt er een consolidatie gecreëerd. (CBA)
 • De SoundService en de EventService gebruiken voortaan Events. (CSA)
 • Het aantal prints op een Packslip is nu configureerbaar. (CBA)
 • Als een bulkpick slechts 1 product bevat dan wordt deze bij het beginnen van de job getoond. (CSA)
 • Het is nu mogelijk om een voorheen gebruikte URN te gebruiken als movement URN. (CBA)
 • De Carrier POSTNL geeft errors terug wanneer er validatie problemen zijn. Deze errors zijn nu inzichtelijk voor klanten. (WMS)
 • Het logo van een bedrijf is nu toegevoegd aan de app. (CPA)
 • Voor Bulk Pick Pick deviations wordt er nu een PDC transactie aangemaakt. (CBA)
 • Bij een replenishment job is het nu mogelijk om af te wijken van de aanbevolen hoeveelheid. (CBA/CSA)
 • Nieuwe logica toegevoegd waarbij er single order line pickjobs aangemaakt kunnen worden voor multi order line orders. (WMS)
 • Als een product niet beschikbaar is in de StockAvailabilityList, maar wel in de StockList, dan wordt de stocklist waarde gebruikt als voorraad waarde. (Logic) 
 • Er kan nu op een slimmere manier bepaald worden wat de voorkeurslocatie is. (CSA)

Verbeteringen aan het product in de vorm van bugfixes, kleine UI-verbeteringen of veranderingen in labels/vertalingen.

 • Het unit movement proces is geoptimaliseerd. Er ontstond een fout als een drager reeds was gescand. Dit is opgelost. (CRA)
 • Als een bulkpick slechts 1 product bevat dan wordt deze bij het beginnen van de job getoond. (CSA)
 • Er waren situaties waarbij het aanvullen van producten niet goed ging. Deze problemen zijn opgelost. (CSA/CBA)
 • In de packing app werd er niet goed gekeken naar de parent company en werd er alleen gebruik gemaakt van de Company ID. Dit is aangepast waardoor er nu geen fouten meer optreden. (CBA)
 • Als een Pick Unit vol zit en je wilde vervolgens een no label pick uitvoeren dan kon dit niet. Je kwam vast te zitten op een scherm waarbij je een pick unit in moest scannen. Dit is verholpen. (CBA)
 • Probleem opgelost waarbij er een bericht getoond werd dat de URN leeg was terwijl deze in zijn geheel verplaatst was. (CSA)
 • Hetzelfde product kan niet verwerkt worden in meerdere units. Dit probleem is verholpen. (CSA)
 • Het toevoegen van serial numbers zorgde voor een loop waar de gebruiker niet meer uit kon. Dit is opgelost. (CSA)
 • Bepaalde informatie miste bij de questionnaire wanneer er een nieuw product werd toegevoegd. Deze informatie is nu toegevoegd. (CRA)
 • Een verlopen THT datum werd verkeerd weergegeven. Dit is opgelost. (CSA)
 • Wanneer de gebruiker klaar is met een replenishment job, dan werd de voorraad niet verplaatst. (CSA)
 • Er was een foutmelding in de receiving goods flow. Dit is opgelost. (CBA) 
 • Artikel werd niet goed gelinkt aan een bestaande Pickunit bij het Crossdock Inbound Process. (CBA)
 • Zoeken op merk werkte niet. Dit is opgelost. (CRA)
 • Als een Pickline of een Consolidatie verplaats wordt naar een nieuwe Pickunit dan werd de PickjobID kolom niet gevuld in de transactie database. (CBA)
 • Sorteren van een questionnaire ging niet goed. Dit is verholpen. (CRA)
 • Aangeboden XML notificatie bestand met dezelfde naam gaat nu automatisch naar de error map. Dit was eerder niet het geval. (Logic)
 • Bij een handmatige consolidatie was het niet mogelijk om een lege unit toe te voegen. Dit is verholpen. (CSA)