Natuurlijk: de implementatie van een WMS draait om processen, maar de helft van het succes wordt bepaald door de manier waarop mensen worden meegenomen in het change management binnen jouw organisatie. Besef jij wat de impact is van een implementatietraject en wat er van jouw medewerkers wordt gevraagd?

Belangrijke opgave

Het begin van een implementatietraject betekent vrijwel altijd het startschot van een intensieve periode. Door processen te automatiseren kan meer werk worden verricht met dezelfde mensen, worden kosten bespaard en verhoogt de kwaliteit, maar dat betekent wel dat medewerkers gedurende langere periode extra inspanningen moeten leveren naast de eigen dagelijkse werkzaamheden. Ze moeten afwijken van hun gewoontes en continu schakelen tussen oude en nieuwe situatie. Dat vraagt nogal wat van ze.

Menselijk aspect

Het implementeren van een WMS gaat dus verder dan alleen het installeren van software en het herinrichten van processen. De menselijke kant van implementatie is net zo belangrijk. Om de voordelen van automatisering optimaal te benutten en minder afhankelijk te worden van kennishouders, moet ieder individu de ruimte krijgen om stap voor stap mee te gaan in de veranderingen. Ze moeten weten wat ze doen en vooral waaróm ze dit doen, om zich uiteindelijk nieuwe routines eigen te kunnen maken.

Draagvlak en bewustzijn

Dat bewustzijn begint bij het creëren van draagvlak. Als je jouw medewerkers vanaf minuut één betrekt bij het implementatietraject en bij alle afzonderlijke deelprocessen continu de juiste personen meeneemt, zet je al direct een grote stap richting een succesvolle implementatie. Realiseer je dat het automatiseren van het magazijn niet alleen impact heeft op logistiek, maar net zo goed op bijvoorbeeld inkoop, verkoop en marketing, en bovendien op de manier waarop deze afdelingen in de toekomst met elkaar moeten communiceren. Alle disciplines zullen in meer of mindere mate anders gaan werken, dus zorg ervoor dat afspraken op ieder niveau helder zijn en ga na of deze misschien herzien moeten worden om nog als uitgangspunt te kunnen dienen in de nieuwe situatie.

Uiteindelijk moeten werknemers het uiteraard zélf doen, maar je kunt hen in elk geval wel een heel eind op weg helpen. Realiseer je wat verandering van mensen vraagt en faciliteer hen daarin. Succesvolle implementatie van een WMS ligt binnen handbereik!

Wat behelst een snel en efficiënt implementatietraject nog meer? Je leest het in onze volgende blog! Houd deze blogpagina in de gaten.